Váš nákupný košík je prázdny

28.04.2021

Články

Koučing - metóda ktorá posúva

Počuli ste už niekedy o koučingu? Úprimná metóda v prístupe k mladému človekovi, ktorá je čoraz viac uplatňovaná.

Umenie kladenia otázok, ale aj veľmi aktuálna a atraktívna metóda, ktorá sa dá uplatniť v mnohých oblastiach pracovného, či osobného života. Aj toto je koučing, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je koučingový prístup.

O čom je koučingový prístup?

O úprimnom a prejavenom záujme o druhého človeka. O schopnosti aktívne počúvať a umení klásť tie správne otázky. O individuálnom sprevádzaní mladého človeka, ktorý chce na sebe pracovať a hľadá podporu pre svoj osobný rozvoj. O „podaní ruky“, ktorá inému pomôže nájsť odpovede, ktoré hľadá. Ale najmä o tom, že aj keď koučovacím procesom vedie kouč, odpovede na svoje otázky klient pomenúva a nachádza sám.

Koučing je metóda, ktorou môžete dať, ale aj dostať naozaj veľa...

U nás vo V.I.A.C. sa v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých“ zameriavame na pracovníkov s mládežou, ktorí si počas programu veľmi prakticky osvojujú kompetencie kouča aby ich už po skončení vzdelávania vedeli cielene využívať v praxi s mladými ľuďmi. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji.

Je určený pre tých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení. 

Prostredníctvom nášho programu sme vyškolili už viac ako 40 pracovníkov s mládežou, či učiteľov.

Termíny najbližšieho vzdelávania

  1. 27. - 30. 10. 2021
  2. 2. - 4. 12. 2021
  3. 17. - 19. 2. 2022

V prípade záujmu nás kontaktujte na prilezitost@ozviac.sk a budeme Vás informovať hneď, ako bude spustená registrácia.

Reakcie našich absolventov

Koučing mi pomohol nájsť v sebe dosiaľ nepoznaný potenciál na riešenie rôznych situácii a nastavenie myslenia pre hľadanie riešení. Na vlastnej koži som zažila tzv. AHA efekt, v kontexte riešenia „neriešiteľných situácií“. Spoznala som techniky, vďaka ktorým môžem viesť človeka takou cestou, aby sa sám rozvíjal a dokázal prekonávať svoje prekážky a problémy bez obáv. Aby rástol takým spôsobom, ktorý si zvolí sám. Všetky koučovacie zručnosti sú zároveň veľmi užitočné v manažovaní a vo vedení ľudí. (Silvia)

Počas kurzu som mal možnosť získavať nové poznatky v pokojne atmosfére medzi ostatnými účastníkmi kurzu. Pozorným počúvaním a spoluprácou, som mal možnosť sa od každého niečo naučiť. Na základe neho som si uvedomil, ako čo robím a čo môžem urobiť ešte lepšie.
V profesnej rovine v práci s mladými som pochopil ako dokáže byť koučing užitočný a pomôcť mladým v ich osobnom rozvoji. (Marcel)

Na školenie som šla s odhodlaním stať sa koučkou, verila som, že na to mám predpoklady. Každé zo stretnutí bolo pre mňa míľnikom: po prvom som si bola takmer istá, že nedokážem súvisle a bez zamotania sa odkoučovať jediné stretnutie :-). Presvedčenie o mojich "koučovacích vlohách" padli. No malo to veľký osobný dopad, vzťahy a situácie, ktoré mi dovtedy prišli neriešiteľné som začala vidieť s nadhľadom.  Pri druhom stretnutí som sa začala na celý proces pozerať inak a začala som sa cítiť lepšie. V medzifáze som sa odvážila koučing ponúknuť ľuďom. Tretie, online stretnutie bolo  ochudobnené o ten úžasný spoločný čas s ostatnými účastníkmi, no prakticky prinieslo vedomosti, ktoré som v tom čase potrebovala. Toto školenie bola výborná investícia. Som veľmi vďačná, že som s vami mohla byť. (Lucia)

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím