Váš nákupný košík je prázdny

03.12.2021

Články

Spoločne za lepšie mesto

Porozumieť požiadavkám mladých ľudí je veľmi náročné, ale zároveň vedieť o nich je veľmi dôležité. Preto sme zrealizovali prieskum, v ktorom sme zisťovali ich potreby.

“Teší ma, že vidím veľa mladých ľudí vo svojom voľnom čase stále aktívnych. A to aj v dobe, ktorá nás usadila za počítač namiesto vyučovania, stretávania sa s priateľmi a rodinou. Kolektívny šport je pre mňa dôležitý a preto by som uvítala rozšírenie ponuky športov, ktoré by nás, mladých, zároveň spájali,” hovorí študentka gymnázia v Trstenej, ktorá sa zapojila do prieskumu mapovania potrieb mladých ľudí.     

Je dôležité načúvať mladým ľuďom a snažiť sa im porozumieť. Z toho dôvodu občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zrealizovalo v období od augusta do októbra 2021 uvedené mapovanie s názvom “Spoločne za lepšie mesto.” Prebiehalo v mestách Trstená a Námestovo formou osobných rozhovorov, papierových dotazníkov a elektronických dotazníkov. 569 mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov odpovedali na otázky v oblasti voľného času, dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a zvládania dištančného vzdelávania. V otvorených otázkach navrhovali zmeny a vylepšenia. 

Voľný čas je jedným z najdôležitejších zdrojov rozvoja každého človeka. Študent Jozef ho najradšej vypĺňa pohybom: “Je pre mňa veľmi dôležité, aby som voľný čas trávil aktívne, športoval, hýbal sa a využil ho naplno.” Podľa výsledkov prieskumu môžeme potvrdiť, že sa s ním stotožňuje väčšina z opýtaných. 53 % mladých dalo prednosť klasickému športu, 27 % adrenalínovému športu a 33 % uprednostňuje tradičnú turistiku. Mladým ľuďom v Trstenej chýba multifunkčný športový areál a pestrejšia ponuka športov. V Námestove majú zas jasnú predstavu o vybudovaní plavárne, kúpaliska, ihriská a funkčnej cyklotrasy. 22% opýtaných trávi voľný čas kultúrou a umením. Mladí ľudia v Trstenej pociťujú nedostatky v množstve kultúrnych a spoločenských podujatí. V Námestove im chýba  divadlo, tanec, umelecké výstavy, knižné alebo iné kultúrne podujatia. Okrem aktívneho trávenia voľného času by 47% mladých uvítalo možnosť tráviť čas pasívnym oddychom v knižnici či parku. Prevažovala potreba zriadiť priestor - klubovňu, kde by mohli nadväzovať nové vzťahy s rovesníkmi či byť súčasťou organizovaných a neorganizovaných aktivít. “Chýba mi miestnosť, kde si ľudia prídu oddýchnuť, zahrať si hry, stretnúť sa s inými mladými ľuďmi, porozprávať sa s nimi, a tak cítiť záujem, ktorý v niektorých rodinách nie je.”

Dobrovoľnícka činnosť spája všetkých ľudí nadšených pre nezištnú pomoc. Vďaka nej môžu dobrovoľníci rozvíjať svoj potenciál, zručnosti i talenty. Pozitívnym zistením bolo, že viac než 50% mladých ľudí z prieskumu má snahu zúčastniť sa dobrovoľníckych aktivít. Zaujíma ich predovšetkým práca s deťmi, organizovanie táborov a animačných programov, ktorú označilo až 92% opýtaných. 59% by vykonávalo dobrovoľnícku činnosť so svojimi rovesníkmi a 34% so seniormi. Nie všetci sú však odhodlaní pracovať s ľuďmi. Preto niektorí ponúkajú vlastný návrh dobrovoľníckych aktivít napr. práca so zvieratami, technické práce, organizácia podujatí alebo manuálna práca.

Podľa výsledkov prieskumu by sa mladí ľudia zapájali do dobrovoľníckych aktivít pravidelne, 1 hodinu týždenne v 44% prípadoch alebo 3 až 5 hodín v 33% prípadoch. Tí, ktorí nemajú záujem o dobrovoľnícke aktivity, mali možnosť vyznačiť, aká činnosť by bola pre nich zaujímavá natoľko, aby svoj postoj prehodnotili. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, 80% respondentov zaujala práca s mládežou a 64% aktivity s deťmi. 41% opýtaných nemá negatívny postoj k dobrovoľníctvu samotnému, ale nedokážu prispôsobiť svoj voľný čas vykonávaniu dobrovoľníckych aktivít.

Dôležitou vlastnosťou dobrovoľníka je komunikatívnosť, kreativita, empatia, trpezlivosť a pozitívny vzťah k vekovej kategórii, s ktorou pracuje. Aj tieto vlastnosti respondenti uvádzali v odpovediach na to, čo by vedeli v dobrovoľníckej činnosti ponúknuť. 39% mladých ľudí sa zaujíma o kreatívne činnosti a 34% opýtaných považuje za svoju pozitívnu vlastnosť komunikatívnosť. Radi by svoje zručnosti odovzdávali ostatným.           

Mladí ľudia, ktorých sa prieskum týkal, často vo svojich odpovediach vyjadrujú nespokojnosť s aktuálnou formou vzdelávania a nutnosťou učiť sa naspamäť. Zaujímalo nás, o aký druh neformálneho vzdelávania majú mladí ľudia záujem. 61% mladých označilo zážitkové kurzy, 33% sa zaujíma o vzdelávanie formou workshopov a 25% opýtaných uprednostňuje vzdelávanie formou školenia. 23% prevažne starších študentov vo veku 18 a 19 rokov má potrebu poradiť sa v oblasti ďalšieho študijného a pracovného smerovania. No vnímajú nedostatok možností v kariérnom poradenstve, ktoré by bolo prispôsobené študentom stredných škôl. Neformálne vzdelávanie nezaujíma iba 4% z opýtaných. 

Súčasná celosvetová situácia prinútila žiakov a študentov stráviť väčšinu času za obrazovkou počítača. Prekvapivo až 61% respondentov hodnotilo dištančnú formu vzdelávania pozitívne. 25% mladých ľudí túto formu vzdelávania zvládlo priemerne a 14 % mladých  zvládlo online štúdium skôr zle.  Počas online vzdelávania sa mladí ľudia stretávali s rôznymi problémami a prekážkami. 55 % uviedlo, že ich najväčším problémom bol obmedzený osobný kontakt so spolužiakmi. Podľa 33 %  opýtaných bola príprava na online vyučovanie omnoho náročnejšia ako príprava na prezenčné vyučovanie. 48 % mladých ľudí malo problémy s technikou, cez ktorú sa mali pripájať na vyučovanie, napr. zlé internetové pripojenie, nedostatočný počet počítačov v rodine alebo chýbajúce súkromie. Žiaľ, u 5% študentov sa objavili aj také  problémy ako zlý prístup a výkon pedagógov, nedostatočná motivácia, nesústredenosť či dokonca zdravotné a psychické problémy. 31 %  z opýtaných nemalo žiadne problémy ani prekážky počas online vzdelávania. 

V rámci prieskumu sme zisťovali potreby v prípade opakujúceho sa vzdelávania online formou. 

30 % respondentov by uvítalo podporu v akejkoľvek podobe a 23 % študentov potrebuje pomoc s preberaným učivom. Priestor na súkromie, internetové pripojenie, možnosť požičať si počítač k online vyučovaniu… Všetky požiadavky mladých ľudí odzrkadľujú problémy, ktoré ich sprevádzali počas dištančného vzdelávania. 15% opýtaných uviedlo, že nepotrebuje žiadnu pomoc v prípade dištančného vzdelávania. 

Jednotlivé odpovede, postrehy a návrhy mladých ľudí sú pre nás veľmi cenné. Mnohé z nich budú pre nás inšpiráciou pri tvorbe ponuky aktivít, projektov a programov na mieru. Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili daného mapovania a ochotne odpovedali na všetky otázky, veľmi pekne ďakujeme.  

O ďalších výstupoch prieskumu a spoločnej práce vás budeme priebežne informovať na facebookovej stránke V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím