Váš nákupný košík je prázdny

28.01.2022

Články

Učitelia v programe Kolumbus

Učiť učiteľov učiť? To je čo za nápad? Učitelia sa neučia, učitelia učia! 

Učitelia v programe Kolumbus

Avšak na Slovensku máme veľa učiteľov, ktorí sa chcú učiť, aby mohli učiť lepšie, kvalitnejšie, zaujímavejšie, efektívnejšie, tvorivejšie…

Našu ponuku zapojiť sa do projektu KOLUMBUS prijali dve skupiny učiteľov zo Žilinského a Prešovského kraja. Program ich postupne sprevádza v téme rozvoja schopnosti učiť sa u svojich žiakov a študentov, ako zvyšovať ich samostatnosť, motiváciu a zodpovednosť za seba a svoj rozvoj. Tak aktuálne témy v súčasnej dobe.

Prvé školenie programu sa konalo v Prešove a druhé v Starej Ľubovni. Účastníci otvorili svoje mysle i srdcia a prijali výzvu na zmenu počas úvodného školenia s názvom CLE.

POSTOJ K ZMENE

Zážitok a práca s ním je to, čo našu prácu definuje, preto sme aj učiteľom dali prežiť jeden z nich. Všetci vstúpili do príbehu cez inovatívny nástroj vzdelávania, larp - rolovú hru, cez ktorú sme otvorili tému zmeny a postoja k nej. Niektoré naučené reakcie sa veru ťažko preprogramujú. No my sme mali dva dni na to, aby sme sa k tejto téme mohli vrátiť, aby sme všetko nové, čo počas školenia príde vedeli spracovať cez optiku nášho postoja k zmene. 

Veľkou výzvou bolo ponúknuť nový postoj k zmene tak, aby sa samotní účastníci programu stotožnili s tým, že zmena musí nastať v ich mysli, v ich postoji, v ich srdci a následne sa preniesť do praxe. 

CLE - CREATIVE LEARNING ENVIRONMENT

O čo presne ide a v čom je táto téma aktuálna nám priblížil hlavný lektor, Michal Kuzár.
Čo znamená skratka CLE?

CLE je paradigma, spôsob pozerania na svet, v tomto prípade na človeka v procese učenia. Ide o skratku z anglického výrazu: creative learning environment, čo by sme mohli preložiť ako prostredie podporujúce proces učenia. Kladie otázky: 

  • Čo vplýva na proces učenia? Aké prvky tvoria prostredie, v ktorom učenie prebieha?

  • Ako reflektujem tieto prvky, ako s nimi pracujem, aby som podporil proces učenia?

  • Ako sú žiaci v procese učenia zapojení a aká je moja rola?

  • Čo v tom môžem ovplyvniť a akú zmenu to prinesie?

  • Ako to zistím a ako to budem vyhodnocovať?

S akými princípmi tento prístup pracuje?

CLE vychádza z predpokladu, že každý človek má prirodzenú potrebu učiť sa, ktorá je vrodená a s tým ruka v ruke ide zvedavosť, vôľa objavovať a chuť hrať sa. Všetci to vidíme pri malých deťoch, ktoré chcú všetko chytiť, vidieť, ochutnať. Nikto ich nenúti, majú silnú vnútornú motiváciu učiť sa.

Na druhej strane vidíme mnoho mladých, pri ktorých máme pocit, že nič nechcú, musíme ich nútiť učiť sa, bez toho, aby sme ich odmeňovali a trestali urobia len málo. Prečo to tak je? Možno sme ich nami vytvoreným prostredím postupne odrádzali a nepodporovali sme ich prirodzenú chuť, či potrebu učiť sa. 

Prečo v programe Kolumbus začíname práve týmto školením?

Školenie CLE prináša dve kľúčové veci, ktoré považujeme ako začiatok zmeny prístupu ku vzdelávaniu v školách.

1.     Prvým je potreba zmeny. Ak ju nevnímam, ak ju nemám zvnútornenú, alebo ak som v prostredí, ktoré zmenu neprijíma či nepodporuje, tak táto zmena má veľkú šancu na neúspech.

2.     Druhou vecou je práve uvedomiť si prirodzenosť učenia a hlavné prvky, z ktorých sa skladá. Tak budem vedieť, čo mám v rukách a čo dokážem ovplyvniť. Na to následne nadväzujú ďalšie aktivity a workshopy v programe. 

ČO SI UČITELIA ZO ŠKOLENIA ODNIESLI VÁM PRIBLÍŽIA SAMI…

“Bolo to názorné, praktické, kreatívne, zábavné príťažlivé a vysoko kvalitné. Veľmi pozitívne hodnotím prístup lektorov a ich osobnú zaangažovanosť a zameranosť na cieľ.”

“Spoznal som, že učenie sa je každému človeku prirodzené, že učiteľ nie je ten, ktorý má naučiť, ale pomôcť žiakom učiť sa a uvedomil som si, čo všetko vplýva na edukačný proces.”

“Bolo fajn zistiť, že existuje skupina ľudí, ktorí chcú robiť veci vo vzdelávaní inak, že v tom nie som sama.”

“Veľa rôznorodých aktivít, ktoré sa dajú využiť na vyučovaní, skúsenosti z praxe od školiteľov, ktoré mi v mnohom priniesli iný uhol pohľadu upevnenie vzťahov v kolektíve.”

“Pochopila som zaujímavé prvky, ktoré sú významné pre celok.”

“Mal som možnosť pozrieť sa na svoju prax z nového uhla pohľadu.”

“Uvedomila som si, že sloboda učiť sa nie je výmysel - učiteľ má facilitovať, nie určovať”

“Prišla som na školenie so zošitom a perom a očakávala som ďalšie nudné vzdelávanie. No prišli zaujímaví ľudia s pripravenými perfektnými aktivitami aj so všetkým, čo k tomu bolo treba....”


Projekt Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského a Žilinského kraja prostredníctvom rozvoja kompetencie učiť sa sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím