Váš nákupný košík je prázdny

16.03.2021

Články

Všimli ste si tieto 3 prúdy v dobrovoľníctve aj v našej krajine?

Prinášame vám niekoľko podnetov zo sveta dobrovoľníctva na inšpiráciu pre vaše organizácie, ktoré sa môžu stať vašou súčasťou alebo podnetom na nové nápady.

V roku 2016 The management centre z Veľkej Británie definovali nasledovné prúdy v dobrovoľníctve ako rastúce. Sú podľa vás stále aktuálne? Akú skúsenosť s nimi máte vo vašej organizácií? 

1. Pomáhajúci seniori 
Seniori sú obrovským zdrojom inšpirácie pre dobrovoľnícku činnosť. Sú na to pripravení? Pokiaľ chce organizácia osloviť ľudí na dôchodku s dobrovoľníctvom, môže im predostrieť rôzne benefity, ktoré im dobrovoľníctvo môže priniesť.

Aké výhody má dobrovoľníctvo pre seniorov?

  • Seniori odchádzajúci do dôchodku si dobrovoľníctvo vyberajú ako spôsob účasti na zmysluplných činnostiach pri zachovaní svojej osobnej viery a sociálnych väzieb. Osamelosť je častým javom u seniorov. Účasť na dobrovoľníckych aktivitách môže seniorom priniesť okrem pocitu užitočnosti aj nové priateľstvá či už medzi ich vrstovníkmi alebo mladými.

  • Životný štýl vrátane dobrovoľníctva ovplyvňuje naše zdravie. Zdravšie starnutie znamená nižšie výdavky na zdravotníctvo a možnosť dlhšie a hodnotnejšie prispievať do spoločnosti. 

  • Dobrovoľnícke činnosti zlepšia integráciu starších ľudí do spoločnosti, ich účasť pomôže pri vytváraní ekonomických zdrojov a zlepšovaní ich vlastných schopností. 

Čo funguje na Slovensku?

Prepájanie generácií je výborná príležitosť pre vzájomnú inšpiráciu. Výborným príkladom ako sa seniori môžu zapojiť do dlhodobého dobrovoľníctva je napríklad čítanie rozprávok v materských školách. Príkladom takéhoto dobrovoľníctva je aj Čítankovo, ktoré zastrešuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Ďalším pozitívnym príkladom dobrovoľníctva seniorov sú bezpochyby aj študenti Univerzity tretieho veku v Žiline, ktorí sa popri celoživotnému štúdiu venujú naviac aj dobrovoľníctvu. Popri svojich kurzoch vedú napríklad workshopy so študentmi (počas pandémie dokonca v online prostredí), a tiež 2-krát do roka tvoria a vydávajú časopis Schody.

Zdroj fotografií

2. Nárast mikro dobrovoľníctva
Dopyt po krátkodobých dobrovoľníckych príležitostiach neustále rastie. Ľudia v tejto uponáhľanej dobe cítia potrebu vyskúšať mnoho nových vecí. Je to vek FOMO (fear of missing out) čo predstavuje: “Strach z toho, že o niečo prídeš.” 

Práca, starostlivosť, budovanie vzťahov, rozvíjanie koníčkov, to je čas, „čas pre mňa“. Toto všetko zasahuje do priestoru a schopností ľudí prijímať dlhodobé záväzky, a tým stále viac ľudia cítia, “že nemajú na nič čas.” 

Vo výsledku rastie jednoduchý a pružný prístup k dobrovoľníctvu - „mikro dobrovoľníctvo.“

Hlavných osem charakteristík mikro dobrovoľníctva
1.     nízka časová náročnosť,
2.     ľahký prístup k danej dobrovoľníckej činnosti, 
3.     okamžitý prístup, 
4.     “pohodlnosť” - človek nemusí priveľmi vyjsť zo svojej komfortnej zóny, 
5.     zamerané na konkrétnu úlohu, 
6.     neformálna dohoda, 
7.     môže sa uskutočniť online alebo offline, 
8.     je to zvyčajne jednorazová dobrovoľnícka ponuka. 

Hlavným prvkom je, že dobrovoľník má kontrolu nad tým, ako a kedy sa zúčastní dobrovoľníckej aktivity. 

Prečo mikro dobrovoľníctvo vo vašej organizácii?
Zatiaľ čo vzrastá dopyt po možnostiach mikro dobrovoľníctva, dobrovoľnícky sektor sa snaží tento dopyt využiť poskytnutím dostatku príležitostí na mikro dobrovoľníctvo a podporou pre dobrovoľníkov. Tento trend môžete vo svojej organizácii využiť na ukážku dobrovoľníckej činnosti pre ľudí, ktorí by chceli pracovať ako dobrovoľníci dlhodobejšie.

Mikro dobrovoľníctvo, ako také, je populárne najmä vo Veľkej Británii. Jeho podobu v našich pomeroch môžeme poznať práve ako jednorazové alebo krátkodobé dobrovoľníctvo. 

Ako príklad krátkodobého alebo jednorazového dobrovoľníctva na Slovensku, môžeme uviesť  aj celonárodnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorej súčasťou sú, okrem iného, aj jednorazové dobrovoľnícke ponuky. V rámci celého Slovenska organizácie či zariadenia vytvárajú dobrovoľnícke príležitosti pre verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do ľubovoľnej aktivity. Pre organizácie je to výborná príležitosť, ako sa dostať viac[JH1]  do povedomia.

3.Virtuálne dobrovoľníctvo
Povedzme si to priamo - technológie sa stali našou neoddeliteľnou súčasťou. O to viac, keď sa z obývačiek stávajú kancelárie, či väčšinu roku trávime na homeoffice. Či už je to váš laptop, kde máte všetky dokumenty vašej organizácie, ktoré by inak zaberali celú jednu stenu vo vašej kancelárii, alebo je to váš mobilný telefón. Moderné technológie sú našou súčasťou. 

S takýmto nárastom technológií v behu našich životov bola vytvorená úplne nová forma dobrovoľníctva - virtuálna, ktorá predstavuje najpopulárnejšiu formu v mikro dobrovoľníctve.

Na rozdiel od tradičných dobrovoľníckych príležitostí, keď sa ľudia stretávajú, aby splnili úlohu v konkrétnom čase a na dohodnutom mieste, k tomuto môže dôjsť kdekoľvek, kedykoľvek, ktokoľvek, kto má prístup na internet.

 Aké sú jeho formy?
Online doučovanie, blogovanie, tweety, spravovanie sociálnych sietí, kontrola dokumentov, tvorba politiky, grafický dizajn, testovanie webových stránok a preklady sú všetko populárne online aktivity, ktorých sa dobrovoľne zúčastňujú ľudia na celom svete. 

Na Slovensku funguje takouto formou napríklad projekt Digitálni Anjeli, ktorý prepája marketérov, ktorí chcú darovať svoj čas a zručnosti, s neziskovými organizáciami.

Čas pandémie otvoril ešte viac dvere a možnosti dobrovoľníctva online aj v našom prostredí. Napríklad, vzniklo niekoľko iniciatív pre online doučovanie alebo online workshopy. Už počas prvej vlny sme v rámci OZ V.I.A.C.  otvorili dobrovoľnícky program, v ktorom sa žiaci a študenti doučovali online. Ako takáto dobrovoľnícka aktivita prebiehala si môžete prečítať tu .

 Ako môže vaša organizácia využiť tieto informácie?

1.Prijatie flexibilného prístupu k riadeniu dobrovoľníkov

Vytvorte prístup vedenia dobrovoľníkov, ktorý zohľadňuje jednotlivca a situáciu. Majte flexibilný prístup, pokiaľ ide o povzbudenie dobrovoľníkov k zapojeniu sa na všetkých úrovniach organizácie zodpovedajúcich ich schopnostiam a skúsenostiam.
2.Uvedomiť si, že dobrovoľníci sú rôzni ľudia s rôznymi potrebami
Dobrovoľníci často nie sú ako ľudia, ktorí ich riadia. Môžu byť starší, mladší, iného pohlavia, inej viery, inej kultúry. Existujú tiež zásadné rozdiely v ich motivácii v porovnaní so zamestnancami, kde zvyčajne existuje výslovná zmluva o dodávkach, výkonoch atď.

U dobrovoľníkov môže byť motivácia veľmi odlišná a možno budete musieť byť empatickí a reagovať na to, aké sú ich túžby a potreby, ako aj na to, ako vám môžu pomôcť splniť vaše poslanie/projekt. Všetky tieto aspekty treba brať do úvahy pri práci s dobrovoľníkmi.

 Otázky na záverečné zamyslenie

Môžu aj aktívni seniori prispievať ku naplneniu potrieb, ktorým sa venuje vaša organizácia? Čo potrebujete na vytvorenie bezpečného prostredia pre nich?  

Ako môžete jednorázovou dobrovoľníckou ponukou podporiť napr. nábor dobrovoľníkov?  Máte vo vašej organizácii priestor pre virtuálne dobrovoľníctvo? 

Je šanca, aby ste všetky tieto trendy skĺbili do jednej dobrovoľníckej ponuky - krátkodobé virtuálne dobrovoľníctvo pre seniorov počas trvajúcej pandémie, ktoré prispelo ku riešeniu niektorej z potrieb vašej organizácie?   

Pár slov na záver

Dobrovoľníctvo je komplexná oblasť, ktorá má svoje prúdy či isté zásady fungovania. Rovnako ako v iných oblastiach života je dobré sledovať určité vyvíjajúce sa trendy. Samozrejme pri službe druhým, konkrétnym ľuďom, nemusia na všetko platiť, avšak niekedy môžu byť dobrým podnetom pre nové nápady alebo obnovenie tých pôvodných. Prípadne sa nimi môžeme inšpirovať, aby sme robili prácu čo najkvalitnejšie. 

Zavediete niektoré z týchto trendov do vašej dobrovoľníckej stratégie? Ak áno, dajte nám vedieť, ako vám sadli. Alebo poznáte ďalšie prúdy v dobrovoľníctve, ktoré sú dnes trendami? Napíšte nám o nich, radi budeme informovať aj ďalšie organizácie.

Kontaktovať nás môžete na dobrovolnictvo@ozviac.sk alebo 0903 262 166.

Zdroj 1.            Zdroj 2.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím